ANALYZING THE IMPACT OF TWIN DEFICITS ON ECONOMIC GROWTH: THE FRAGILE EIGHT EXAMPLE

Authors

  • Fatime Zehra YILDIRIM Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü İktisat Ana Bilim dalı

Abstract

Countries in which Morgan Stayley managed FED policies in 2013, which had high inflation, current account deficit and deficits with the highest currency depreciation. . With the addition of Russia, Chile and Argentina to these countries in 2014, it was called the Fragile Eight.

References

Benli, A. (2019). Kırılgan Beşli’de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(2), 100-111.

Ceylan, R. (2018). Kırılgan Beşlide Cari Açıkların Sürdürülebilirliği: Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri ile Kanıtlar. Ege akademik Bakış, 18(1), 121-134.

Coremberg, A. (2017). Argentina Was Not the Productivity and Economic Growth Champion of Latin America. International Productivity Monitor, 77-90.

Çan H. ve Dinçsoy Okur, M. (2016), Kırılganlık Göstergeleri ve Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(22). 199-217.

Çeviş, İ. ve Ceylan R. (2015) Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi, Journal of Yaşar University, 10(37), 6381-6477).

Dornbusch, R and Fischer, S. (1998). Macroeconomi. (E. Yıldırım, S. Ak, M.Fisunoğlu ve R.Yıldırım Çev.).McGraw-Hill, Ankara: Akademi Yayıncılık.

Draper, P. and Freytag, A. (2008). Soulth Africa’s Current Account Deficit: Are Proposed Cures Worse than the Disease?. South African Instıtute of International Affaırs; Trade Policy Report No.25 5-38.

Gür, N. (2014). Bir Uluslararası Algı Oluşturma Çabası Olarak “Kırılgan Beşli” Kavramı, Seta Perspektif, 49, 1-6.

Hayaloğlu, P. (2015). Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Dinamik Panel Veri Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 131-144.

Karakurt, B., Şentürk, S. H. ve Ela, M. (2015). Makroekonomik Kırılganlık: Türkiye ve Şangay Beşlisi Karşılaştırması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 283-307.

Kapkara, S ve Koç, S. (2016). Yükselen ekonoiler Arasındaki Ticaret Hacminin Çekim Modeli ile Analizi. Ege Akademik Bakış 16(3), 477-490.

Kiper, S, (2012). Brezilya Ekonomisi. Akademik Bakış Dergisi, 30, 1-19.

Küçüksille, E. ve Karaoğlan, S. (2016) Kırılgan Beşli Ülkelerin Amerikan Doları Bazında Parite Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi. Sosyal Bilimle Dergisi,Kasım 46-61.

Li, Y.and Zhang, B (2008). Development Path of China and India and the Challenges for Their Sustainable Growth. The World Economy, 1277-1291.

Mankiw, N. G. (2010). MakroEkonomi. Efil Yayınevi Altıncı Baskı.

Mete M., Pekmez G,ve Kıyançiçek C. (2016). 2008 Finansal Krizinin Kırılgan Sekizliler Üzerindeki Etkisi: Teorik Bir İnceleme, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 689-709.

Mitra, P. and Khan , G. (2014). Twin Deficits Hypothesis: An Empirical Analysis in the Context of India. International Journal of Commerce & Business Studies, 2(2), 10-23.

Ravinthirakumaran N., Selvanathan,S. and Selvanathanb, E. (2016). The Twin Deficits Hypothesis in the SAARC Countries: an Empirical İnvestigation. Journal of the Asia Pacific Economy, 21(1), 77-90.

Simdi, H.ve Seker, A. (2017) Analysıs Of Fragility Levels Of Fragile Five in Term of Exchange Rates. Press Academia, 3(24), 241-245.

Tunay K.B. ve Yüksel, S. (2016). Interact Of Macroeconomıc Imbalances ın Vulnerable Emerging Economies: The Case of Fragile Eight. International Congress of Management Economy and Policy, November, 1669-1688.

Ünver, M. ve Doğru, B. Ekonomik Kırılganlığın Belirleyicileri: Kırılgan Beşli Ülke Örneği. Akdeniz İİBF Dergisi (31) 1-24.

Published

2023-12-27

How to Cite

YILDIRIM, F. Z. (2023). ANALYZING THE IMPACT OF TWIN DEFICITS ON ECONOMIC GROWTH: THE FRAGILE EIGHT EXAMPLE. Journal of International Economics, Finance and Trade, 1(2), 39–51. Retrieved from https://journaleft.com/index.php/pub/article/view/13

Issue

Section

Articles