EKONOMİK BÜYÜME, DIŞ TİCARET VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE AMPİRİK ANALİZİ

Authors

  • Omer Yilmaz Gaziantep University

Abstract

Economic growth and foreign trade are recognized as important macroeconomic indicators for all countries. However, the equitable distribution of the income generated by countries to their citizens is also seen as an important problem today. In this study, ARDL analysis is used to determine the long-run relationship between variables by using the data of Turkey for the years 2002-2022. In the study, Gini index is used as the dependent variable, economic growth as the independent variable and trade openness ratio of countries is used to represent foreign trade. As a result of the analysis, it was found that the variables move together in the long run. While there is a statistically significant relationship between all variables, there is a negative relationship between economic growth and Gini index and a positive relationship between trade openness and Gini index.

References

Ak, M. Z., ve Altıntaş, N. (2016). Kuznets’in Ters U Eğrisi Bağlamında Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1986-2012. Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(3), 93-102.

Akın, S., ve Aytun, C. (2018). Gelir dağılımının makroekonomik belirleyicileri: Türkiye örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(42), 52-81.

Aktop, V. S. (2024). Üst-Orta ve Yüksek Gelir Grubundaki Ülkelerde Dış Ticaret-Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Panel ARDL Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 455-472.

Akyol, H. (2020). Turizm Faaliyetleri ve Ekonomik Büyüme ile Gelir Eşitsizliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği. Journal of Humanities and Tourism Research, 10(4), 966-977.

Bucak, Ç., & Saygılı, F. (2022). Ticari Açıklık, Gelir Eşitsizliği ve İnsani Gelişme İlişkisi: Panel Veri Analizi. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 13(2), 23-41.

Destek, M. A., Okumuş, İ., ve Manga, M. (2017). Türkiye’de Finansal Gelişim ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Finansal Kuznets Eğrisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 18(2), 153-165.

Erkal G, Akıncı M. ve Yılmaz Ö (2015). Yoksulluk, Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Doğu Avrupa ve Latin Amerika Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz. TİSK Akademi, 10(19), 66 - 87.

Ersungur, Ş. M., Takım, A., Tural Dikmen, A. ve Aksu, L. E. (2020). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Gelir Dağılımı Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 34(1), 227-240.

Göcen, S. (2021). Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Türkiye İçin Bölgesel Bazda Bir İnceleme. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 6(IERFM Özel Sayısı), 247-265.

Gür, B. (2021), Ticari Dışa Açıklık ve Enflasyon İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri İçin Romer Hipotezinin Sınanması. International Journal of Applied Economic and Finance Studies, 6(1), 35-45

Karabıyık, C. ve Dilber, İ. (2016). Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi. Journal of Yasar University 11(44):316-325.

Niyimbanira, F. (2017). Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), 254-261.

Rubin, A., ve Segal, D. (2015). The Effects of Economic Growth on İncome İnequality in The US. Journal of Macroeconomics, 45, 258-273.

Şimşek, D. ve Hepaktan, C. E. (2019). Ticari Açıklık, İstihdam ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(4), 316-336.

Thornton, J., ve Di Tommaso, C. (2020). The Long-Run Relationship Between Finance & İncome İnequality: Evidence From Panel Data. Finance Research Letters, 32, 101180

Xu, C., Han, M., Dossou, T.A.M. & Bekun, F.V. (2021). Trade openness, FDI, and income inequality: Evidence from Sub-Saharan Africa. African Development, 33(1), 193-203.

Published

2024-06-30

How to Cite

Yilmaz, O. (2024). EKONOMİK BÜYÜME, DIŞ TİCARET VE GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE AMPİRİK ANALİZİ . Journal of International Economics, Finance and Trade, 2(1), 1–10. Retrieved from https://journaleft.com/index.php/pub/article/view/22

Issue

Section

Articles