1.
Öztürk A, Tanır H, Eryılmaz S. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Finansal Gelişme İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Journal of International Economics, Finance and Trade [Internet]. 2023 Dec. 27 [cited 2024 Apr. 18];1(2):52-65. Available from: https://journaleft.com/index.php/pub/article/view/16