[1]
A. Öztürk, H. Tanır, and S. Eryılmaz, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Finansal Gelişme İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği”, Journal of International Economics, Finance and Trade, vol. 1, no. 2, pp. 52–65, Dec. 2023.