Öztürk, A., Tanır, H., & Eryılmaz, S. (2023). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Finansal Gelişme İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Journal of International Economics, Finance and Trade, 1(2), 52–65. Retrieved from https://journaleft.com/index.php/pub/article/view/16