(1)
Öztürk, A.; Tanır, H.; Eryılmaz, S. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Finansal Gelişme İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Journal of International Economics, Finance and Trade 2023, 1, 52-65.