[1]
Öztürk, A., Tanır, H. and Eryılmaz, S. 2023. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Finansal Gelişme İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. Journal of International Economics, Finance and Trade. 1, 2 (Dec. 2023), 52–65.